Precis som det bakom nya vetenskapliga upptäckter finns människor som tagit risker och vågar testa nya saker och förbättra det befintliga finns samma typ av beteende bakom framgångsrika företag.

Ett av de absolut bästa sätten för att kunna utvecklas inom sina egna förbättringsområden är att ta hjälp av en byrå som vet hur man mer konkret kan gå tillväga när man har satt sina konkreta mål. Ett av de företag i Sverige som kan hjälpa till med detta är PWC som har allt från rådgivning till tjänster inom redovisning och revision. Viktiga punkter att se över för att kunna utvecklas och långsiktigt bli en starkare verksamhet är bland annat:

  • Hur man verkar för hållbarhet.
  • Hur man arbetar för att ta tillvara på den senaste tekniken.
  • Hur verksamhetens styrning är uppbyggd.

I en debattartikel publiceras under oktober 2012, som går att läsas här, diskuterar författarna kring att det är bolagens styrelse som en viktig del av bolagets chans till utveckling. Att ha ”rätt” styrelse är alltså vad som till stor del kommer att påverka hur pass långsiktigt ens företag kommer att kunna bli.